Aj, aj, kapten, ett brott mot denna regel
är värre än reklam för Hugo Boss.
Fördömt är skeppet, manskap, skrov och segel.
Gud hjälpe dig som sköt en albatross.

Att spela golf på Livlands gröna ängar
till evig tid, så gäldar du din skuld.
Från herrens höga utsiktspunkt har pengar
förlorat värdet liksom Midas guld.

Jag är en sjöman själv och del av dikten
som skrevs av Samuel Taylor Coleridge.
Vi hamnar alla out of bounds, och plikten
bör göras redan före nästa pitch.

Ett välment råd, en hastigt mistad bindel
kan leda till ett liv förutan svindel.