För femhundra år sen gick Vasaloppsstarten
på skidor som vallats för fäste och glid.
Vi inledde lovande – landet höll farten
till första kontrollen, vid stormaktens tid.

De snöhöljda stärktes av bullar och soppa
på det att de återfick hälsa och kraft
när glutenallergiker lyckades stoppa
projektet och uttömma skålen med saft.

Att motgångar följde oss svenskar i spåren
togs gärna till intäkt för svaghet och vank
så snart hade andelen blåbär i snåren
fördubblats. Nationen blev skjuten i sank.

Det slutar i Mora och börjar i Sälen
och allt däremellan är mening och mål.
Vad skiljer den fria personen från trälen?
Ett bultande hjärta? En vilja av stål?

Om Sverige ska firas som tusenårsrike
i framtiden krävs att vi spanar och minns.
Vår hemort på jorden som saknar sin like
kan alltid beses i historiens lins.