När frekvensen blir tre i timmen
är det svårt att hinna med.
Polisen, men också rimmen,
riskerar att hamna på sned.

Du som säger om världen och språket,
att aldrig mötas de två;
se det positiva i bråket,
att ett närmande sker. Vackert så!