Hur mycket väger Stockholms maraton?
Är vägen lika lång på andra ställen?
Om hastigheten ökar mest i Bonn,
när görs en mätning lämpligtvis? På kvällen?

Från platsen under Odengatans fönster
hörs följebilens klocka, tidens lopp
kan skönjas liksom färg och form – ett mönster.
De flesta snabba har en löparkropp.

Sen finns det sociala konstruktioner,
en vurm att bygga höga Maratorn
av elfenben med guldbelagda troner.
Där kröns en vinnardrottning helst med horn.

Vak upp! Det dagas! Rids ej mer av maran.
Sitt upp i sadeln, skratta högt åt faran!