Mellan Rinkeby och Ursvik
har det byggts en övergång.
Uppstår snarligt ljuv musik
eller blir bron för nån till förfång?

Pojken från ena sidan
hälsar trevligt ”Tjoho!”
Svaret kommer utan förbidan,
en jämnårig parvel svarar: ”Ey bro!”

Ett steg i rätt riktning, 
är enligt många den nya bron.
Social skiktning
kan påverkas av tron.

Mäklaren från Sundbyberg
plågas dock av kunder: ”Förtälj!”
En olycklig min, hans kind ändrar färg.
Den boendes order, på studs : ”Var god sälj!”

https://www.mitti.se/ettsthlm/bron-till-rinkeby-sanker-priset-pa-hans-lagenhet/repuda!Oc@aR8EoWvktScJTLDUwkw/

Foto: Petter Beckman