Trampmina och Trump-Mina. Vilka riskområden? Vilken sprängverkan?