Blir det en ny talmansrunda? Eller kan vi hoppas på en talhensrunda?